دکتر وحید دارابی

متخصص اعصاب و روان

روانپزشک و مشاور خانواده
موفق به اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه علوم پزشکی در سال 1367 و فارغ التحصیل پزشک عمومی در سال 1375 بودند. در ضمن ورود به دوره رزیدنتی روانپزشکی در سال 1381 و موفق به اخذ بورد تخصصی روانپزشکی در سال 1384 شده اند.
سابقه خدمت رسانی در استان لرستان به عنوان هیئت درمانی در بیمارستان امام رضا خرم آباد و تدریس دانشجویان پزشکی به عنوان هیئت آموزشی – درمانی در بیمارستان امام رضا بوده اند.
همچنین پزشک‌ کمیسیون های بهزیستی و تامین اجتماعی استان لرستان و سابقه فعالیت در کلینیک خصوصی ترک اعتیاد سرپایی و بستری بیماران وابسته به مواد را داشته اند.
سابقه 15 سال فعالیت در استان های تهران، لرستان و همدان در زمینه های زوج درمانی، مشاوره، کودک و نوجوان، اضطراب و افسردگی، اختلالات زناشویی، سوء مصرف مواد و اختلالات روانپزشکی داشتند.
فعالیت دکتر وحید دارابی در تهران از سال 1394 در کلینیک بستری روانپزشکی و ترک اعتیاد به عنوان مسئول فنی و انجام مشاوره ترک اعتیاد و خانواده، همچنین درمان بیماری های روانپزشکی به صورت سرپایی در مطب خصوصی