فوبیا چیست و انواع فوبیا را بشناسید

فوبیا چیست و انواع فوبیا را بشناسید

فوبیا چیست؟ هر انسانی در موقعیت های مختلف واکنش های را از خود نشان می دهد که یکی از این واکنش ها ترس می باشد. در حقیقت ترس یک واکنش طبیعی است که برای انسان جنبه محافظتی دارد. اما در صورتی که فردی بیش از حد این واکنش را از خود نشان دهد به عنوان یک اختلال روانی به شمار...
Call Now Button