دانستنی های درباره اعتیاد به حشیش

دانستنی های درباره اعتیاد به حشیش

اعتیاد به حشیش علائم و نشانه ها ی اعتیاد به حشیش چیست؟ پیامد ها و عوارض ترک اعتیاد به حشیش کدامند؟ مهم ترین و بهترین روش برای راضی کردن افراد معتاد برای ترک حشیش چیست؟ یکی از انواع مواد مخدر که مصرف آن اعتیاد به همراه دارد حشیش است. حشیش همچون تمامی موادی که اگر مورد...
تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن

تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن

تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن موادی که موجب می شود انسان به آن ها اعتیاد پیدا کنند (مواد اعتیاد آور) به طور کلی به سه نوع، تقسیم بندی می شوند: اولین نوع از انواع مواد اعتیاد آور مواد مخدر هستند، دومین نوع مواد محرک، سومین نوع مواد توهم زا می باشند. در نوشتاری که...