درمان اختلالات خواب

درمان اختلالات خواب

اختلالات خواب بی خوابی یکی از شایع ترین اختلالاتی است که امروزه بیش از گذشته افراد را درگیر کرده است. شاید بتوان گفت مربوط به سبک نوینی از زیستن است، زیرا ورود تکنولوژی و پیشرفت های وسیع آن این اختلالات بیشتر مشاهده شده است. اختلالات خواب از عوامل روانی نشات می گیرد...
Call Now Button